Golf in Vlaanderen: een groene oase van duurzaamheid en natuurbescherming

Bron: Keep it Green

Veelal blijft het idee heersen dat golf een milieuonvriendelijke sport is, een misvatting die standhoudt door onwetendheid en polarisatie. Loze kreten zoals ‘groen beton’ en ‘kunstmatige natuur’ hebben hun weg gevonden in het collectieve bewustzijn. In een poging om deze misverstanden uit de wereld te helpen en juiste informatie te verschaffen, nodigen wij jullie uit om golf te zien voor wat het werkelijk is – een pionier in duurzaamheid.

Net zoals in onze buurlanden heeft golf in Vlaanderen zich ontpopt tot een voortrekker op het gebied van duurzaamheid binnen de sportwereld. De golfsport heeft altijd al gestreefd naar het ontwikkelen en versterken van de natuur op de banen, niet alleen vanuit een maatschappelijk belang, maar ook omdat een weelderige flora en fauna golfers aantrekken.

Hoe prachtiger de natuur, des te hoger wordt de baan gewaardeerd.

Ja, golfterreinen nemen inderdaad aanzienlijke ruimte in beslag (ongeveer 60 hectare voor 18 holes), maar ze dienen als bastion tegen oprukkende verstedelijking en bouwactiviteiten. De golfwereld draagt al geruime tijd de verantwoordelijkheid om niet alleen de open ruimte op golfbanen te beschermen, maar ook te versterken. Bij de aanleg van nieuwe banen op voormalige landbouwgrond wordt zelfs nieuwe natuur gecreëerd. Van de totale 60 hectare is slechts 25 hectare bestemd als speeloppervlakte, terwijl de overige ruimte wordt ingenomen door waterpartijen en ruigtes waar natuurbeheer plaatsvindt.

Orchideeën
Golf Vlaanderen maakt zich sterk voor natuur- en milieuvriendelijk beheer. Naast het Kompas Duurzaamheid en het internationale GEO-label, speelt Golf Vlaanderen een voortrekkersrol in de Green Deal Sportdomeinen.

Deze Green Deal heeft onlangs de Inspiratiegids Biodiversiteit gepubliceerd, waarin onder andere Golf & Country Club De Palingbeek en Koksijde Golf ter Hille als lichtende voorbeelden worden genoemd. In Palingbeek, Ieper, springen bloemenweides in het oog, terwijl golfer en vogelaar Jan Flachet in Koksijde een prachtig boek heeft samengesteld, getiteld

Een paradijs voor vogels, over de vogelrijkdom in Koksijde Golf ter Hille. Andere inspirerende initiatieven omvatten aanplantacties, vleermuizenprojecten, de inrichting van kilometers rietkragen, en graslandbeheer met als resultaat diverse orchideeën. Kortom, elke golfclub streeft ernaar om van zijn ruigtes en buitenspelzones ware natuurpareltjes te maken. Maar ook op de speelzones wordt ingezet op milieuvriendelijk beheer met het gebruik van de juiste grassoorten, circulair watergebruik en Integrated Pest Management om het gebruik van pesticiden tot nul te reduceren. Het is opmerkelijk dat er enkel op de greens soms pesticiden worden gebruikt (1 hectare van de 60 hectare), en dat er veel clubs in slagen volledig pesticidevrij te werken.

In vergelijking met monotone landbouwpraktijken en intensieve benaderingen van sommige gewassen, blijkt de aanleg van een golfterrein duidelijk een positieve impact te hebben op biodiversiteit.

We kunnen dit artikel niet brengen zonder onze appreciatie te uiten naar alle greenkeepers die actief zijn in de golfclubs.

Zij zijn dagelijks voor dag en dauw aan de slag in functie van de duurzaamheid, de biodiversiteit en het onderhoud van de golfbaan. Het is dankzij een geprofessionaliseerde sector dat we gezamenlijk als golfambassadeurs de juiste boodschap uitdragen: golf is niet slechts een sport, maar tevens een uiting van betrokkenheid bij duurzaamheid en natuurbescherming.